Europejskie Fundusze - Program Regionalny Europejskie Fundusze - Program Regionalny Dolny Śląsk Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Świat Doti

Dolnośląski Bon na Innowacje

Dolnośląski Bon na Innowacje

Doti sj Manufaktura D M Mroczkowscy realizuje projekt badawczo- rozwojowy

 „ Innowacje w procesie kandyzowania owoców jagodowych, jako czynnik poprawy cech sensorycznych i walorów półproduktów

dla firmy DOTI sp. j  Manufaktura DM Mroczkowscy.” 

 

 Projekt badawczo- rozwojowy jest dofinasowany w ramach Grantu 

Dolnośląskiego Bonu na Innowacje

 
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu 
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.

15 December 2018
Facebook Google+ Linkedin Twitter